Journalistiliitto

Suomen journalistiliitto on lehtien, radion, television, kustannusalan ja monimuotoisten uusien viestintäyhteisöjen toimituksellisen henkilöstön järjestö. Liitto valvoo toisaalta journalistien, toisaalta journalismin etuja.

Suomen Journalistiliiton (SJL) edeltäjä Suomen Sanomalehtimiesten Liitto perustettiin vuonna 1921. Vuonna 1992 nimi muutettiin Suomen Journalistiliitoksi.

SJL solmii työehtosopimuksia ja pyrkii parantamaan jäsentensä taloudellista, sosiaalista ja ammatillista asemaa. SJL on itsenäinen ammattiliitto. Se ei kuulu mihinkään ammattiliittojen keskusjärjestöön, mutta tekee yhteistyötä niiden kaikkien kanssa.

Ammattieettisten normien ja tekijänoikeuksien vaaliminen ovat myös liiton tärkeitä tehtäväalueita. Liitto pyrkii aktiiviseen viestintäpoliittiseen vaikuttamiseen ja puolustaa sananvapautta.

 

SJL:n opiskelijayhteistyöryhmän jäsenten yhteystiedot 2015:

Niklas Evers, Soc&kom J-komm, niklasevers@gmail.com
Arna Grym, Skuuppi,  arna.grym@myy.haaga-helia.fi
Jaana Kangas, Lööppi, jaana.a.kangas@student.jyu.fi
Lotta Lybeck, Turun amk, lotta_lybeck@hotmail.com
Joonas Piiroinen, Metropolia, joonas.piiroinen@metropolia.fi
Salla Simonaho, Oulun amk, m4sisa00@students.oamk.fi
Veera Tegelberg, Vostok, tegelberg.veera@student.uta.fi
Saarlotta Virri, Media, saarlotta.virri@helsinki.fi